SMART kreativna strategija: šta želi da dobije persona grata?

SMART kreativna strategija: šta želi da dobije persona grata?

Uvođenjem SMART metodologije, strateški i kreativni sektor agencije imao je zadatak da, pre svega, napravi zaokret u razumevanju svog posla i sagledavanju zadataka pred nama, na nivou elementarnog strateškog planiranja, komunikacionog miksa i nivou definisane publike....
OK, SMART prodaje,  a kako se prodaje SMART?

OK, SMART prodaje, a kako se prodaje SMART?

Put ka razvijanju, postavljanju i korišćenju SMART metodologije u praksi bio je dinamičan, intenzivan i vrlo koristan, zato što smo usput dobili informacije iz ugla različitih sektora u taboru klijenata, ali i nas samih. Sagledavanje situacije i problema,...