mi smo

rođeni za
podizanje
brendova

Mi smo DNA Communications. U opisu smo advertajzing agencija, a u srcima klijenata PRO ekipa za građenje brendova. Postojimo 20+ godina, tokom kojih smo se prilagodili na „novu normalnost“ kroz nove formate, Go Green i PRO-aktivne inicijative. Kao agencija sa domaćim i stranim klijentima iz najrazličitijih industrija, stremimo ka velikim PRO-menama. Danas, sa iskustvom stare škole i strašću Z generacije, gledamo kroz SMART naočare u budućnost komunikacija.

gajimo

duge veze
između brendova i potrošača

Consumer & Market Research

Insight & Strategy

Visual identity

radovi

SMART kreativna strategija: šta želi da dobije persona grata?

Uvođenjem SMART metodologije, strateški i kreativni sektor agencije imao je zadatak da, pre svega, napravi zaokret u razumevanju svog posla i sagledavanju zadataka pred nama, na nivou elementarnog strateškog planiranja, komunikacionog miksa i nivou definisane publike....