Put ka razvijanju, postavljanju i korišćenju SMART metodologije u praksi bio je dinamičan, intenzivan i vrlo koristan, zato što smo usput dobili informacije iz ugla različitih sektora u taboru klijenata, ali i nas samih. Sagledavanje situacije i problema, suočavanje sa mišljenjem o marketing sektorima i agencijama, ali i time kako promene na tržištu utiču na naš posao, bili su otrežnjujući i transformativni.

U narednom koraku, razvijanjem metodologije koja spaja izazove adekvatnog razvijanja brend karakteristika i prodajnih ciljeva, došli smo do trenutka kada smo duboko verovali u uspeh i izvesne rezultate razvijene metodologije, ali i trenutka da i samu metodologiju moramo „prodati“, odnosno argumentovati je klijentima na način koji će i njih navesti da poveruju u nju dok se ne uvere u njene rezultate. 

I dok su kreativni i digital sektor imali svoje izazove, koji su strukturalno uticali na sam proces rada na dobijenom klijentu, naš izazov podrazumevao je i praktično korišćenje SMART metodologije, pre svega na našim potencijalnim klijentima.

Sam proces detektovanja kompanija kojima ćemo prezentovati novi pristup je vrlo uzbudljiv i traži konstantnu posvećenost i detaljno istraživanje, najpre naših baza kontakata, zatim različitih industrija i kompanija, upoznavanje sa tržištem, ali i istinsko razumevanje kojim brendovima je SMART potreban. Naše nekadašnje, sadašnje i potencijalne klijente smo najpre morali da edukujemo, odnosno predstavimo im model, sagledamo njihov specifičan ugao i aspekt koji im je važno posebno objasniti. Istovremeno, svaku povratnu reakciju i informaciju koju smo dobijali od klijenata, svako pitanje, sumnju i nedoumicu, trebalo je usput koristiti i za dodatno unapređenje modela ili barem njegovog predstavljanja.

Morali smo sebi da postavimo pitanja i donosimo zaključke o tome da li SMART funkcioniše za određeni proizvod, uslugu, kategoriju proizvoda ili brend. Na primer, proizvođačima šećera ili hleba, odnosno elementarnih proizvoda i usluga, SMART model možda nije neophodan, ali da li je SMART-u mesto u kategoriji „bezglutenskog hleba“? Tačnije, prepoznali smo da niše proizvoda, sa nekom svojom specifičnošću, jesu idealan prostor na kome SMART ostvaruje najbolje rezultate u targetovanoj komunikaciji.

Pornalaženje adekvatnih kontakata je postalo dodatno otežano, zato što smo proširili opseg dijaloga, pa sada pričamo i sa sales i marketing sektorima, ili menadžerima kompanija. Ali zato sada bolje razumemo da i sve njih treba kontaktirati na način koji njima odgovara, na mestu gde njima odgovara, baš kao što i sama SMART metodologija funkcioniše na primeru proizvoda i usluga. Najlepši deo je upoznavanje sa kompanijama sa kojima do sada nismo imali priliku da sarađujemo i koje kroz nas isprobavaju optimizaciju svog pristupa. Sa njima imamo priliku da čujemo njihove izazove, probleme sa kojima se susreću i radimo u industrijama koje se razvijaju u skladu sa sadašnjim trenutkom i prelaskom na digitalne modele prodaje. Sjajna stvar je to što su pretežno svi radoznali i otvoreni da čuju nešto drugačije, i saglasni da promene na tržištu zahtevaju i optimizaciju poznatih procesa.

Reakcije su uglavnom korisne i pozitivne, tako da se skoro svi sastanci vrlo brzo nakon predstavljanja pristupa pretvore u konstruktivnu razmenu mišljenja i razmišljanja, koja nama pomaže da model dalje razvijamo, a kompanijama da sagledaju gde su oni sada, na koji način rade, i šta mogu da unaprede. Prednost modela je laka primena i na zasebnim projektima, kampanjama, što olakšava njegovo testiranje i potvrdu uspešnosti, a pritom ne ugrožava ugovorene kontinuirane saradnje sa drugim agencijama. Dodatno, jednako je koristan i za B2C i B2B projekte. Na kraju dana, detektovanje i stupanje u kontakt sa kompanijama oduzima najveći deo vremena i energije, zahteva najviše umešnosti i fleksibilnosti, ali nam je svaki zakazani sastanak prilika da nas čuju i saznaju o modelu.

Uspešnim sastankom smatramo svaku reakciju klijenata, a idealnim onim gde su kompanije upravo čekale da im neko ponudi nešto ovog tipa, koje već imaju konkretan projekat, kampanju, ili upit na kojem bi odmah primenili SMART pristup. To je zapravo naša mala, a velika pobeda. Kada dobijemo nešto opipljivo, na čemu možemo dalje da radimo i gradimo, jer u tim slučajevima nakon uspešnog projekta, reputacija SMART-a nesumnjivo raste, kroz postignute rezultate. Jer to je na kraju dana, upravo ono što prodaje sve, pa i SMART.

Za Marketing mrežu tekst napisala:
Aleksandra Jevremović, Client Service Director