Predan i posvećen rad na složenim projektima od javnog interesa ume da bude vrlo zahvalan. To je zato što je ulog kod takvih projekata mnogo veći nego obično: podbaciti u ostvarivanju postavljenih ciljeva znači izneveriti deo društva ili čak društvo u celini.

Prečesto se u radu na takvim projektima komunikacija doživljava kao nezavisni, sekundarni deo u odnosu na osnovne projektne aktivnosti. Međutim, nakon 20 godina uloženih u izgradnju komunikacije, sa dubokim uverenjem možemo da kažemo da komunikacija može biti mnogo više od toga – može i treba da bude sastavni, nezamenjivi deo javnog interesa, onaj koji otvara put ka cilju.

 Jedinstveni pristup u radu našeg tima na projektima od javnog interesa može da se razloži na 4 ključna koraka:

IDENTIFIKUJEMO
glavne odlike javnog mnjenja, članove ekosistema (zainteresovane strane), potrebe i ciljeve komunikacije

RAZVIJAMO
komunikaciona sredstva i aktivnosti za angažovanje zajednice
SPROVODIMO
komunikacione aktivnosti i kampanje
ADAPTIRAMO
se u odnosu na reakciju.

Ideje koje najviše cenimo su one koje pokreću promene, dok istovremeno omogućavaju dublje razumevanje društva u kom su nastale: od rušenja ustaljenih navika i zabluda do stvaranja novih „tradicija“ i jezika, takvi napori uvek su usmereni na izgradnju boljeg društva.

Zato već dve decenije radimo na projektima od javnog značaja fokusirajući se isključivo na opipljive rezultate, a našu poslovnu kulturu i organizaciju zasnivamo na stvaranju dugoročnih odnosa između ideje i njene publike.

Jer, sve naše projekte vidimo kao prilike za značajne pomake u kulturnom, političkom i društvenom kontekstu – kao vesnike neophodne promene.

 

Naša strateška komunikaciona partnerstva