JEDNA SMART NEDELJA U ŽIVOTU DIGITAL TIMA

JEDNA SMART NEDELJA U ŽIVOTU DIGITAL TIMA

Kreiranju SMART metode smo u digital timu pristupili sa mnogo entuzijazma. Po rečima Violete Tešić, naše Senior Community Manager-ke, jedva smo dočekali da možemo da ponudimo alternativu onoj čuvenoj rečenici „a onda poruke spuštamo na digital kanale, samo ih...