Brojke i slova: TV reklama za keš kredit

U bankarskoj industriji, jednaku važnost imaju velika i mala slova, kao i velike i male brojke. Kada je Vojvođanska banka svom imenu dodala tri velika slova OTP, to je označavalo veliku promenu, baš kao što i brojke keš kredita donose veliku promenu njihovim korisnicima.

 

Nakon 8 (slovima: osam) godina saradnje i 3. (slovima: treće) pobede na piču, kao njihovom pouzdanom strateškom i kreativnom partneru, poverena nam je realizacija kampanje za keš kredit i predstavljanje banke koja je doživela velike i male promene, ali koja i dalje ostaje pouzdana banka kojoj se veruje. Baš zato što zna da su i velika i mala slova, kao i veliki i mali brojevi, od velike važnosti za sve.

Klijent

Vojvođanska banka OTP Group

Datum

2019

Kategorija

TVC, Campaign