Era tutorijala

Sudeći po Google videu koji sumira rezultate pretrage, pitanje koje je tokom 2017. godine najčešće postavljano guglu bilo je: Kako?

Čak i ako uzmemo u obzir amerocentrizam i samopromotivnu funkciju videa, ono što on svakako govori o nama je da se globalne i lokalne teme svakako reflektuju i kroz način na koji koristimo najpoznatiji internet pretraživač, barem u ovom delu sveta (za onaj drugi, vidi WeChat, prim. aut.). U tom kontekstu, i sama reč je nedvosmislena paradigma za način na koji koristimo internet danas i očekivanja koja imamo od pretraživača.

Ali ono što je Google obezbedio svojim korisnicima, osim da mu postavljaju praktična, ali i sumanuta pitanja, je pristup besplatnom alatu Google Trends koji se može koristiti i kao korisno sredstvo za marketinšku analizu.

Ono što na primer, Google Trends ume da vam kaže, ako znate kako da ga pitate, je da su pojmovi popularnosti i advertajzinga pre i posle Kim Kardašijan dijametralno različiti.

Ali, osim zabavne pretrage nasumičnih termina, Google Trends možete koristiti da dođete I do nekih zaista korisnih zaključaka.

#Trending

Bilo da je u pitanju pregled trending tema po odabranoj lokaciji ili rang lista najaktuelnijih pretraga po godinama i lokacijama, Google Trends generiše podatke na osnovu Google Search polja, YouTube kanala i Google News platforme, kako bi došao do optimalnih rezultata.

Time pruža kompleksan agregat trendova kao korisno sredstvo za potrebe istraživanja, analize, novinarstva i marketinga.

Kada je u pitanju strategija marketinških aktivnosti, ovaj alat daje uvid u to šta je trenutni fokus pažnje javnosti, koji se može implementirati u komunikacioni plan.

Google Trends vam omogućava da uporedite termine i njihove rezultate, po užim i širim lokacijama, kao i da segmentirate marketinške aktivnosti u skladu sa razlikama koje se uočavaju na različitim tržištima. A kako se rezultati menjaju u realnom vremenu, za određeni broj zemalja omogućeno je praćenje trending teme tokom važnih događaja. Na taj način se može unaprediti sadržaj koji plasirate ili odgovoriti na aktuelna dešavanja adekvatnom moment marketing kampanjom.

Za one koji žele da prate usko određenu temu, opcija Subscriptions nudi mogućnost da predefinišete temu pretrage i lokaciju, a zatim dobijate putem imejla redovne izveštaje na nedeljnom ili mesečnom nivou.

how to go in reverse

Netflix & chills

Ako želite sve to isto, ali u suprotnom smeru, Google nudi i manje poznatu opciju Google Correlate, kroz koju se porede najčešće korelacije određenog termina sa drugim terminima. Na taj način se otkrivaju asocijacije koje se najčešće povezuju sa određenom temom, brendom ili terminom.

Dodatno, ovaj alat omogućava postavljanje dokumenta sa listom termina za upoređivanje.

Ono što je mana ovog alata je to što u polju odabira lokacije, Srbija još uvek nije pronašla svoje mesto, tako da se vaša pretraga za sada mora usmeriti na širu analizu stranih tržišta.

Svejedno, bez obzira na manjkavost koja se tiče dostupnosti određenih segmenata platforme korisnicima našeg tržišta, Google Trends i njemu srodni alati svakako su dobri besplatni saveznici u procesu desktop istraživanja i analize, ali i formulacije strateškog pravca u skladu sa dostpunim korisničkim podacima.